Site Haritası iletişim Atak Mail
 
Kalite Politikamız
Çevre
Prosedürler
Talimatlar
Sürekli Eğitim
Sürekli Denetim
Neden GENÇ TUR ? Hizmet sektöründe profesyonel bir marka olmak için 1988 yılında kurulan GENÇ TUR..
Haberler
Diğer haberleri görmek için tıklayınız.
Çevre
 

Sağlık, İş Güvenliği, Kalite ve Çevre"nin Korunması GENÇ TUR Yönetim Felsefesi"nin temel unsurlarıdır. Güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamayı ve tüm aktivitelerimizi çevreye zarar vermeyecek biçimde yürütmeyi taahhüt ederiz. Bu yönetim yaklaşımı bütün GENÇ TUR proseslerinde, prensiplere bağlı kalınarak sağlanacaktır; genç tur çevre poltikamız

Tüm iş sağlığı, güvenliği, tehlikelerinin ve çevre boyutlarının  belirlenmesi, değerlendirilmesi ve risklerinin en aza indirgenmesi için yönetilmesini, Kazaların, meslek hastalıklarının ve çevre kirliliğinin önlenmesi.Atıkların azaltılması ve kaynakların korunmasını,Çisk ile ilgili tüm yasal mevzuata ve standartlara uyulmasını,  Çisk performansında sürekli gelişmenin sağlanması. Çevrenin korunması ve sağlıklı ve güvenli bir iş yeri yaratılması  amacıyla tüm personelin sorumluluk almaya motive edilmesini, Önceden önlem alma prensibini benimseyen Çisk kültürünün geliştirilmesini teşvik etmeyi, Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile yaşamın sürdürülebilirliğini garanti altına alacağımızı, Tedarikçilerimizin, tüm paydaşlarımızın hayatında vazgeçilmez bir alışkanlık olarak kazandırmak için çalışmalarda bulunacağımızı, İşçilerimiz arasında kötü muamele, çalışma saatleri ve ödemeler konusunda hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil olmayı, Kaynakların hızla tükendiği günümüzde geri kazanım bilincini müşterilerimize ve topluma kazandırmak için çalışmalarımızı ilerleteceğimizi, Sektörde teknolojik yenilikleri ve mevzuatların takibi ederek, çağdaş, konusunda uzman personelimizle, Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı, Firmamızda düzenli istihdam yapacağımızı, Zorla değil gönüllülük esasına dayalı işçi çalıştıracağımızı, Kalite-Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin etkinliğini doğru insan, uygun teknoloji ve gerekli mali kaynakları kullanarak sürekli iyileştirmeyi, Müşterilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi, Çalışanlarımızın tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi,  Sürekli eğitim ile öğrenen, gelişen, paylaşan ve katılımcı bir organizasyon olmayı, Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasa, yürürlükteki mevzuatlar, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi  standartlarına ve diğer gerekliliklere uymayı, Çok yönlü iletişimle müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, ortaklarımız ve toplumun güven ve memnuniyetlerini devam ettirmeyi TAAHHÜT EDERİZ.

 
Anasayfa Site Haritası İletiŞim Atak Mail
Web Tasarım & Hosting
Atak Teknoloji