Site Haritası iletişim Atak Mail
 
Kalite Politikamız
Çevre
Prosedürler
Talimatlar
Sürekli Eğitim
Sürekli Denetim
Neden GENÇ TUR ? Hizmet sektöründe profesyonel bir marka olmak için 1988 yılında kurulan GENÇ TUR..
Haberler
Diğer haberleri görmek için tıklayınız.
Prosedürler

Acil Durum Prosedürü
Bu prosedürün amacı GENÇ TUR’ un Yönetim Sisteminin ihtiyaç duyulan dönemlerde Acil Durum Planlamasının yapılmasını ve bu planlama doğrultusunda acil durum olaylarının çalışanlar, halk ve çevre üzerindeki etkilerinin minimizprosedürlere edilmesi için yapılacak işlemleri tanımlamaktır.

Çevre Boyutu Prosedürü
Bu prosedürün amacı, GENÇ TUR ÇİSK Yönetim Sisteminin ihtiyaç duyulan dönemlerde faaliyetlerin ve çevre boyutlarının gözden geçirilerek incelenmesi ve değerlendirilmesidir.

Hizmet Başlama Prosedürü
Bu prosedürün amacı, GENÇ TUR ÇİSK Yönetim Sisteminin ihtiyaç duyulan dönemlerde hizmet başlangıcı sağlanacak müşterilerde standartların sağlanması ve gerçekleştirilmesi için yapılacak işlemlerin tanımlanmasıdır.

Denetim Prosedürü
Bu prosedürün amacı, GENÇ TUR ÇİSK Yönetim Sisteminin ihtiyaç duyulan dönemlerde gerçekleştirilen hizmetlerin ve istenen kalitede ve prosedürler kapsamında işleyip işlemediğinin incelenmesi ve değerlendirilmesidir.

İnsan Kaynakları Prosedürü
Bu prosedürün amacı, GENÇ TUR ÇİSK Yönetim Sisteminin ihtiyaç duyulan dönemlerde işe alım süreçlerini ve personel özlük haklarının yönetim ve süreç işlemlerini tanımlamaktır.

 
Anasayfa Site Haritası İletiŞim Atak Mail
Web Tasarım & Hosting
Atak Teknoloji